Vyhledávání


Kontakt

Ing.Jiří Svoboda

privat:
Kocanda 312
Herálec pod Ž.h.
592 01

kancelář
REAL servis Hlinsko
Wilsonova 590
53901 Hlinsko v Č.

775 205 455

E-mail: projekty-s@seznam.cz

Zaměření stávajících staveb

Zhotovujeme podklady jak samotným fyzickým zaměřením stávajícího objektu a následným vykreslením v digitální formě, tak i překreslením - tzv. digitalizací stávajících výkresů z doby, kdy počítače nebyly anebo jejich využití nebylo možné. Ručně kreslené výkresy jsou poté převedeny do formátů *dwg,dxf, apod.Často se jedná i kombinaci obou forem - ověření skutečného stavu dle původní dokumentace a následná digitalizace.

Výše popsané práce jsou nutným podkladem předevší u rekonstrukcí, modernizací, nástavebm, přístaveb apod.